czwartek, 1 listopada 2018

Poległym i pomordowanym na Wschodzie oraz tym, którzy w ukochanej Ojczyżnie odeszli.


        Przechodniu
                  Przerwij marsz swój
                  I zdejm nakrycie głowy
                  Przed Pomnikiem – Symbolem
                  Ofiar Anonimowych….
                  Tych -
                  Co za Polskę,
                  Wiarę
                  I za honor narodu
                  Oddali swoje życie
                  W Czerwonych Kaźniach Wschodu….
                                                               Fragment wiersza  Mariana Jonkajtysa